identiteitsmarketing: betekenis als drijfveer

 • share

  • Identiteits- of betekenismarketing is een bedrijfskundige filosofie die stelt dat het primaire bestaansrecht van een organisatie in haar betekenis voor de maatschappij ligt. In deze optiek is winst een middel om het doel te realiseren, maar geen doel op zich. Dat brengt ook een hele andere manier van marketing bedrijven met zich mee. Marketing is in deze context overigens een beladen term. Voor veel mensen staat marketing gelijk aan het verkopen van 'mooie praatjes'. We gebruiken hem, maar staan open voor alternatieven.

   Wat betekent dat in de praktijk?
   Als je marketing (en communicatie) gaat bedrijven vanuit betekenis, begin je aan de binnenkant. Niet je imago is het belangrijkste, maar je identiteit. Een marketingtraject begint dus met identiteitsbepaling. Daarna volgt de fase waarin identiteit verankerd moet worden in je organisatie. Alles wat je doet moet consistent (onderling samenhangend) en consequent (nu en in de toekomst) aansluiten bij je identiteit. Pas daarna komt de vraag aan de beurt: hoe brengen we dit naar buiten? En ook daar is er een wezenlijk verschil tussen klassieke en betekenismarketing.

   Verschil tussen klassieke en betekenismarketing
   In klassieke marketing probeer je leads en prospects te verleiden om klant te worden. Daarna is de opgave om van je klanten 'ambassadeurs' te maken. De focus komt daarmee sterk te liggen op wat de klant wil. Betekenismarketing richt zich op wat je organisatie wil betekenen voor de samenleving. Je zoekt de klanten op die datzelfde belangrijk vinden. Die klanten haken dus aan op jouw gedachtegoed. Ze identificeren zich met wat jouw organisatie wil bereiken, met dat waar je organisatie voor staat. Betekenismarketing richt zich dus op het vinden van fans. Dat heeft een stevige impact op je marketingstrategie. Bij klassieke marketing gaat het om het bereiken van aantallen. Bij betekenismarketing is het uitgangspunt: maximaal bijdragen aan het realiseren van je missie. Dat is namelijk maximaal relevant voor de klant en zal meer klanten doen aanhaken op het gedachtegoed. 

   Bestaansrecht
   Vanzelfsprekend moet je organisatie er diep van overtuigd zijn dat haar betekenis voor de samenleving ertoe doet. Als niemand zich herkent in de waarde die jouw organisatie wil creëren, dan vervalt je bestaansrecht. De financiën zullen dat snel bewijzen. 

   Maatschappelijk of commercieel
   Bij betekenismarketing vervaagt de grens tussen maatschappelijke en commerciële organisaties. Een commerciële organisatie die voluit voor betekenismarketing kiest, is immers net zo maatschappelijk als een maatschappelijke organisatie. Winst wordt dan gebruikt om de doelstelling te realiseren. Deze omkering is voor veel maatschappelijke organisaties die hun identiteit en betekenis niet scherp hebben behoorlijk wennen.